หนังสือชุด “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก  ซึ่งมีเวลาเรียนน้อยเพียงสัปดาห์ละ 1-2 คาบต่อสัปดาห์  ในหนังสือชุดนี้ประกอบด้วย
“เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” นำเสนอวิธีการเรียนอักษรฮิระงะนะแบบรวดเร็วและสนุกสนานเพลิดเพลิน
“ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม1 - 2” นำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ และบทเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ที่ทำให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

News image

17.06.13 ขณะนี้เวบไซต์โคะฮะรุได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานในส่วนต่างๆได้ เช่น สามารถดาวน์โหลด Card for game, Kotoba Picture card, Kotoba Powerpoint  ในห้องครู (Teacher's room) >...

News image

 <ประชาสัมพันธ์> สัมมนา "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ2" มีตารางการสัมมนาในส่วนภูมิภาคดังนี้22-23 มิ.ย. 56  จังหวัดอุบลราชธานี27-28 ก.ค. 56 จังหวัดพิษณุโลก 17-18 ส.ค. 56 จังหวั...

News image

  お待たせいたしました!『こはるといっしょににほんごわぁ~い2』が3月発売。ตำรา "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ 2" จะวางแผงในเดือนมีนาคมนี้  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.jfbkk.or.th/images/tawan/tawan2013015...

News image

28-29.07.2012 แนะนำหนังสือชุด”เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” ในสัมมนาโครงการSakura Network ที่จ.พิษณุโลกสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.jfbkk.or.th/2012_024_th.php

News image

12.06.2012 วิธีการแก้ไขปัญหา ในการใช้งานซีดี ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ 

News image

25-26.05.2012 แนะนำหนังสือชุด”เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” ในสัมมนาโครงการSakura Networkที่จ.กระบี่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.jfbkk.or.th/2012_015_jp.php

News image

19.05.2012  “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม1” จัดจำหน่ายแล้ว สนใจติดต่อคุณกรชญากมล ปิ่นแปลม (ปู) D.K. TODAY CO.,LTDโทร : (66-2) 930-6215-8  อีเมล : kornchaya...

News image

19.05.2012 เปิดตัวเว็บไซต์โคะฮะรุ  เว็บไซต์สำหรับช่วยเหลือและสนับสนุนบทเรียนจาก หนังสือชุด “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ”

-
+
4